Chatwork

Tải về

Browser

Với ứng dụng desktop, bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản Chatwork cùng lúc, và sử dụng các dịch vụ truyền thông khác nhau như Gmail và Skype tất cả cùng ở một nơi. Ứng dụng cũng được trang bị kèm một chức năng screenshot (chụp màn hình) cho phép bạn cắt ra các hình ảnh màn hình máy tính và dễ dàng chia sẻ chúng.

*Các chức năng này chỉ có trên phiên bản desktop của ứng dụng.

 • Windows

  Yêu cầu Windows 7 hoặc cao hơn

  Windows32bit Download Windows64bit Download
 • Mac

  Yêu cầu OS X 10.10 Yosemite hoặc cao hơn

  Mac Download
 • iOS

  App store
 • Android

  Google Play