Chatwork

Bảng giá

Được hơn công ty * tin dùng, Chatwork nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng chat doanh nghiệp phổ biến nhất thế giới.
Hãy tạo tài khoản và bắt đầu sử dụng từ hôm nay !

 • * Số liệu thống kê đến cuối tháng /

Miễn Phí

1 người dùng
$0USD / tháng

Đăng ký

 • Tối đa 100 người dùng
 • Tin nhắn bảo mật
 • Chat 1:1 không giới hạn
 • Không giới hạn số lượng cuộc trò chuyện nhóm
 • Có thể xem tối đa 5.000 tin nhắn (trong vòng 40 ngày gần nhất)
 • Gọi điện video 1:1
 • Xác thực hai yếu tố
 • Dung lượng lưu trữ 5GB dùng chung
 • Có thể tìm kiếm lịch sử tin nhắn
 • Quản lý công việc
 • Ứng dụng iOS & Android & Máy tính Miễn phí
 • Hỗ trợ chung
 • Quản lý thành viên (có giới hạn một số tính năng)
 • Quản lý dung lượng
 • Tự động kết nối

Doanh nghiệp*1

1 người dùng
(Đăng ký theo năm)
$7USD / tháng

ĐĂNG KÝ

 • Số người dùng không giới hạn
 • Tin nhắn bảo mật
 • Chat 1:1 không giới hạn
 • Không giới hạn số lượng cuộc trò chuyện nhóm
 • Không giới hạn số tin nhắn có thể xem được
 • Gọi điện video theo nhóm
 • Xác thực hai yếu tố
 • Dung lượng lưu trữ 10GB / người dùng
 • Bạn có thể tìm kiếm lịch sử tin nhắn (có tùy chọn tìm kiếm)
 • Quản lý công việc
 • Ứng dụng iOS & Android & Máy tính Miễn phí
 • Hỗ trợ chuyên dụng
 • Quản lý thành viên
 • Quản lý dung lượng
 • Tự động kết nối
 • Nhập tập tin CSV danh bạ

 • Tất cả mức giá chưa bao gồm thuế.
 • Dễ dàng nâng cấp gói sản phẩm cùng dữ liệu đồng bộ sẵn.
 • - Nếu số lượng người dùng không tương ứng với số lượng giấy phép, cước phí sẽ được tính dựa trên số lượng giấy phép. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào đây.

Bạn có thể bắt đầu với một gói miễn phí cho lần sử dụng đầu tiên !

Tối đa 100 người dùng miễn phí

Dù bạn là một người dùng cá nhân, một đội hay một nhóm, bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí.

 • Không giới hạn số lượng cuộc trò chuyện nhóm
 • Gọi âm thanh và gọi video 1-1
 • Dung lượng 5GB dùng chung
 • Không giới hạn thời gian lưu giữ tin nhắn

Quản lý thành viên

Quản lý tài khoản các thành viên trong tổ chức của bạn từ tài khoản quản trị viên.

 • Thêm người dùng
 • Xóa người dùng
 • Xem thông tin thành viên
 • Chức năng nhóm

Chúng tôi đề xuất Gói Doanh nghiệp - cung cấp các tính năng quản lý và bảo mật nâng cao.

Sử dụng tối đa các tính năng bị hạn chế trong Gói Miễn phí

Tăng năng suất trong công việc bằng cách sử dụng không hạn chế các tính năng của Chatwork.

Dung lượng lưu trữ
tăng từ 5GB dùng chung lên
thành 10GB/người dùng

Xem và lưu mọi tin nhắn
trước đây của bạn

Gọi video với nhiều
người dùng cùng lúc

Chức năng được thiết kế giúp tối ưu công việc vận hành

Bạn có thể sử dụng các tính năng này để Chatwork trở nên mượt mà hơn.

Chức năng Nhập người dùng hàng loạt

Từ một tệp CSV, quản trị viên có thể thêm hàng loạt thành viên mới vào tổ chức của mình trong cùng một lúc.

Có thể cấu hình chế độ cài đặt quản trị người dùng

Tính năng này cho phép nhiều người quản lý người dùng trong tổ chức, giúp phân bổ khối lượng công việc hoạt động gồm các nhiệm vụ quản trị cho những người khác.