Chatwork

ĐIỂM KHÁC BIỆT

Chatwork Ứng dụng khác
Chỉ định và quản lý các công việc của cá nhân và thành viên trong nhóm OK NONE
Sắp xếp các cuộc trò chuyện, thảo luận, "ghim" nhóm theo mức độ quan trọng OK NONE
Có thể tìm kiếm trong cuộc trò chuyện OK NONE
Đăng ký nội dung công việc trên màn hình trò chuyện OK NONE
Có thể sử dụng trên nền tảng WEB mà không cần cài đặt OK NONE
Đánh dấu tin nhắn chưa đọc để kiểm tra và hồi âm sau OK NONE
Video chat nhiều người cùng lúc OK NONE
Sử dụng trên PC và SP có khả năng trao đổi mọi lúc mọi nơi mà không bị xáo trộn tin nhắn OK NONE
Tính năng quản trị người dùng, có giao diện quản lý cá nhân OK NONE
Thông tin được mã hóa bằng giao thức SSL OK NONE
Sử dụng phương thức mã hóa cao nhất AES256 cho các tập tin tải lên OK NONE

Đây là kết quả điều tra của Công ty chúng tôi khi so sánh với nhiều công cụ tương đương đang được sử dụng ở Việt Nam.

TÍNH NĂNG

CHAT

Chat Của Tôi
Bạn có thể lưu trữ các tập tin hay ghi chú của riêng bạn tại đây
Chat Trực Tiếp
Bạn có thể trao đổi cá nhân với bất kỳ ai trong danh bạ của mình.
Chat Nhóm
Phòng Chat nhóm được tạo riêng cho từng nhóm hoặc cho từng dự án mới.
Tính Năng Đánh Dấu
Đánh dấu các nhóm chat quan trọng để truy cập dễ dàng hơn.
Tìm Kiếm Theo Từ Khoá
Tìm kiếm thông qua tin nhắn theo từ khóa.

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Giao Việc
Giao việc cho chính mình và người khác để mọi người đều biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc gì.
Kiểm Tra Công Việc
Xem các dự án của mình và các công việc mà bạn đã giao theo thứ tự của ngày hết hạn
Hoàn Thành Công Việc
Đánh dấu công việc đã hoàn thành. Thông báo sẽ được gửi cho người đã giao việc cho bạn.

CHIA SẺ TẬP TIN

Tải Tập Tin Lên
Tải tập tin lên theo nhiều định dạng khác nhau như bảng tính, tài liệu word, và tập tin hình ảnh.
Xem Trước Tập Tin
Xem trước ảnh đã tải lên ngay trong trình duyệt của bạn.
Tải Tập Tin Về
Tải về các tập tin được các thành viên khác tải lên trong nhóm chat của bạn.
Quản Lý Tập Tin
Xem tất cả tập tin được bạn tải lên cho đến nay.

GỌI HÌNH ẢNH

Cuộc Họp Thoại
Tổ chức cuộc họp thoại với các thành viên trong nhóm chat.
Cuộc Họp Hình Ảnh
Tiến hành cuộc họp hình ảnh trực tiếp với các thành viên trong phòng chat nhóm.
Chia Sẻ Màn Hình
Chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc họp để người khác có thể theo dõi các thao tác của bạn.
Gọi Hình Ảnh Trên Smartphone
Gọi thoại và hình ảnh trên thiết bị di động trực quan, dễ sử dụng.

QUẢN LÝ DANH BẠ

Thêm Vào Danh Bạ
Tìm bạn thông qua email hoặc Chatwork ID.
Chấp Nhận/Từ Chối Liên Lạc
Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu thêm vào danh bạ
Mời gia nhập
Mời mọi người tham gia Chatwork ngay cả khi họ không có tài khoản. Người được mời sẽ nhận được email và được tự động bổ sung vào danh bạ của bạn một khi họ tạo tài khoản.

THÔNG BÁO

Thông Báo Trên Màn Hình
Bạn có thể thiết lập Chatwork hiển thị thông báo trên màn hình máy tính khi bạn nhận được tin nhắn. *Tính năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào trình duyệt của bạn.
Thông Báo Bằng Âm Thanh
Bạn có thể bật hoặc tắt âm thanh thông báo.
Thông Báo Qua Email
Bạn có thể kích hoạt Chatwork gửi email cho bạn khi có tin nhắn mới vào hộp thư đến của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhận Thông Báo Tự Động
Bạn có thể cho phép Chatwork tự động gửi thông báo đến điện thoại thông minh của mình.

HỒ SƠ

Ảnh Đại Diện
Tải ảnh của bạn lên để dùng làm ảnh đại diện của mình.
Ảnh Bìa
Tải ảnh bìa của riêng bạn lên để hiển thị trên trang hồ sơ của bạn.
Chatwork ID
Đặt Chatwork ID của riêng bạn để mọi người có thể tìm thấy bạn theo ID.
Thông Tin Liên Lạc
Bạn có thể điền thông tin liên lạc của mình như địa chỉ email và số điện thoại trên trang thông tin liên lạc của bạn.
Thiết Lập Riêng Tư

QUẢN LÝ THÀNH VIÊN

Thêm Thành Viên
Tổ chức có thể tự do thêm thành viên theo gói đăng ký của họ.
Quản Lý Thành Viên
Tổ chức có thể liệt kê và xem tất cả thành viên của họ.
Thay Đổi Thông Tin Thành Viên
Tổ chức có thể cập nhật thông tin cho thành viên như hồ sơ và mật khẩu.
Đặt Tên Tổ Chức
Tổ chức có thể điền tên tổ chức của mình và sử dụng nội dung này cho phần thông tin hồ sơ của thành viên.
Chat Của Tôi
Bạn có thể lưu trữ các tập tin hay ghi chú của riêng bạn tại đây
Chat Trực Tiếp
Bạn có thể trao đổi cá nhân với bất kỳ ai trong danh bạ của mình.
Chat Nhóm
Phòng Chat nhóm được tạo riêng cho từng nhóm hoặc cho từng dự án mới.
Tính Năng Đánh Dấu
Đánh dấu các nhóm chat quan trọng để truy cập dễ dàng hơn.
Tìm Kiếm Theo Từ Khoá
Tìm kiếm thông qua tin nhắn theo từ khóa.
Giao Việc
Giao việc cho chính mình và người khác để mọi người đều biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc gì.
Kiểm Tra Công Việc
Xem các dự án của mình và các công việc mà bạn đã giao theo thứ tự của ngày hết hạn
Hoàn Thành Công Việc
Đánh dấu công việc đã hoàn thành. Thông báo sẽ được gửi cho người đã giao việc cho bạn.
Tải Tập Tin Lên
Tải tập tin lên theo nhiều định dạng khác nhau như bảng tính, tài liệu word, và tập tin hình ảnh.
Xem Trước Tập Tin
Xem trước ảnh đã tải lên ngay trong trình duyệt của bạn.
Tải Tập Tin Về
Tải về các tập tin được các thành viên khác tải lên trong nhóm chat của bạn.
Quản Lý Tập Tin
Xem tất cả tập tin được bạn tải lên cho đến nay.
Cuộc Họp Thoại
Tổ chức cuộc họp thoại với các thành viên trong nhóm chat.
Cuộc Họp Hình Ảnh
Tiến hành cuộc họp hình ảnh trực tiếp với các thành viên trong phòng chat nhóm.
Chia Sẻ Màn Hình
Chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc họp để người khác có thể theo dõi các thao tác của bạn.
Gọi thoại trên mobile
Gọi thoại, gọi thoại nhóm trên thiết bị di động trực quan, dễ sử dụng.
* Chỉ dành cho gói Doanh nghiệp
Thêm Vào Danh Bạ
Tìm bạn thông qua email hoặc Chatwork ID.
Chấp Nhận/Từ Chối Liên Lạc
Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu thêm vào danh bạ
Mời gia nhập
Mời mọi người tham gia Chatwork ngay cả khi họ không có tài khoản. Người được mời sẽ nhận được email và được tự động bổ sung vào danh bạ của bạn một khi họ tạo tài khoản.
Thông Báo Trên Màn Hình
Bạn có thể thiết lập Chatwork hiển thị thông báo trên màn hình máy tính khi bạn nhận được tin nhắn. *Tính năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào trình duyệt của bạn.
Thông Báo Bằng Âm Thanh
Bạn có thể bật hoặc tắt âm thanh thông báo.
Thông Báo Qua Email
Bạn có thể kích hoạt Chatwork gửi email cho bạn khi có tin nhắn mới vào hộp thư đến của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhận Thông Báo Tự Động
Bạn có thể cho phép Chatwork tự động gửi thông báo đến điện thoại thông minh của mình.
Ảnh Đại Diện
Tải ảnh của bạn lên để dùng làm ảnh đại diện của mình.
Ảnh Bìa
Tải ảnh bìa của riêng bạn lên để hiển thị trên trang hồ sơ của bạn.
Chatwork ID
Đặt Chatwork ID của riêng bạn để mọi người có thể tìm thấy bạn theo ID.
Thông Tin Liên Lạc
Bạn có thể điền thông tin liên lạc của mình như địa chỉ email và số điện thoại trên trang thông tin liên lạc của bạn.
Thiết Lập Riêng Tư
Thêm Thành Viên
Tổ chức có thể tự do thêm thành viên theo gói đăng ký của họ.
Quản Lý Thành Viên
Tổ chức có thể liệt kê và xem tất cả thành viên của họ.
Thay Đổi Thông Tin Thành Viên
Tổ chức có thể cập nhật thông tin cho thành viên như hồ sơ và mật khẩu.
Đặt Tên Tổ Chức
Tổ chức có thể điền tên tổ chức của mình và sử dụng nội dung này cho phần thông tin hồ sơ của thành viên.