Chatwork

Trò chuyện nhóm cho toàn cầu.

Làm việc theo nhóm mà không rắc rối. Đó là một điều tuyệt vời.

Các cuộc trò chuyện. Đó là cách con người làm việc.

Bực bội và căng thẳng vì dành quá nhiều thời gian cho email? Thay thế lượng email hàng ngày của bạn bằng các tin nhắn trò chuyện thời gian thực. Điều gì có thể đơn giản hơn.

Tìm hiểu thêm

Giúp các cuộc họp
hiệu quả hơn
cho mọi người.

Bạn biết rằng bạn không phải là người duy nhất sợ hãi các cuộc họp hàng tuần. Cập nhật trạng thái của từng người. Có thật không? Vẫn còn?! Hãy tưởng tượng các cuộc họp liên tục hàng ngày của bạn được thay thế bằng các cuộc trò chuyện video nhanh theo dự án cụ thể. Chỉ họp khi cần thiết.

Không tìm kiếm nữa.
Mọi thứ bạn cần thì
tất cả đều ở một nơi.

Bạn biết nó ở đó. Đâu đó trong 21.396 email chưa đọc và đống giấy trên bàn làm việc. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các tệp đính kèm bị chôn vùi đó đột nhiên được tổ chức một cách thành thạo. Theo dự án hoặc chủ đề, ngữ cảnh.

Bảo mật là ưu tiên
hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ tất cả dữ liệu doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng mã hóa 256-bit để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ và an toàn. Ngoài ra chúng tôi còn được chứng nhận ISO27001, tiêu chuẩn bảo mật được công nhận rộng rãi nhất.

Xem chi tiết